Doporučení:

Doporučujeme Vám si zboží překontrolovat hned při převzetí. V případě poškození zboží (obal, obsah) sepište s přepravní službou protokol o škodě a zašlete na e-mail: nabytek-safr@seznam.cz. Protokol o škodě, slouží jako doklad pro reklamaci poškozeného zboží a je nedílnou součástí reklamačního procesu. Reklamaci na poškození zboží přepravou je potřeba uplatnit co nejdříve a to z důvodů, aby reklamace mohla být uplatněna u přepravce, nejdéle však 3 dny od doručení.

Informace pro kupující:

1. Prodávající poskytuje záruku na zboží v délce záruční doby, která je uvedena v záručním listu (faktuře) a která vychází ze záruční lhůty poskytované výrobcem. V případě, že u výrobku není záruční list, je záruční doba 2 roky dle zákona. Jako záruční list můžete použít doklad o zaplacení zboží.

2. K reklamaci je nutné předložit doklady o prodeji zboží vystavené prodávajícím (kopii faktury nebo paragonu) a seznam závad které produkt vykazuje, případně zaslat fotky poškozeného dílu. Většina reklamací je řešena na základě fotografii, ale pokud by bylo potřeba zboží zaslat na přezkoumání na prodejnu, zašle ho na adresu: Nábytek Šafr, Plazy 67, Mladá Boleslav 29301. Ne vždy nutné zboží zasílat, proto se předem informujte na tel: 725 589 293 nebo na mail: nabytek-safr@seznam.cz jak postupovat při řešení reklamace.

3. Záruka se vztahuje pouze na závady vzniklé při běžném používání výrobku.

4. Záruka se nevztahuje na závady způsobené nešetrným nebo násilným zacházením s výrobky, neodbornými zásahy, nedodržením technických podmínek pro provozování a na vady vzniklé v důsledku oprav, které neprováděl prodávající nebo jím pověřená osoba. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací a přepravní společností, pouze může uplatnit reklamaci na vzniklou škodu.

5. V rámci záruky a záruční opravy se nárokuje výhradně oprava výrobku, nikoli jeho vylepšení proti původnímu stavu.

6. Zboží lze vrátit bez udání důvodu do 14 dnů,  výjimkou je zboží vyrobeného na zakázku. Zboží musí mít původní obal, nesmí být nějak poškozené, upravované a používané.

7. Poškozené zboží přepravou:  Kupující musí sepsat s přepravní firmou zápis o škodě při zjevném poškození balíku. Kupující svým podpisem stvrzuje přebrání nepoškozené zásilky.

8. V případě skryté vady, vzniklé přepravou, zákazník uplatní reklamaci písemně na adrese nabytek-safr@seznam.cz s přiložením fotografii poškozeného zboží, zápis o škodě,  dokladu o koupi, čísla balíku, popisem závady a kontaktem na kupujícího. Reklamace musí mít všechny náležitost, aby mohla být úspěšně vyřízenu k prospěchu zákazníka. Foto dokumentace musí obsahovat foto balení zásilky, poškozené místa výrobku a přepravní nálepku, případně, že byl balík označen nálepkou křehké.